ספר 'החובש' נתרם לעילוי נשמתם של

ומרת בריינלא בת ר' נפתלי הופבאוער (לבית לוינסברג) ע"ה

ח"י בתשרי ב' דחוה"מ סוכות תרע"ו – י"ג במנחם אב תשע"ג

ת.נ.צ.ב.ה.

הר"ר שלום בן ר' שלמה הופבאוער ז"ל

י"ב באדר תרס"ז – ט' באדר תשס"ג

ת.נ.צ.ב.ה.

על ידי בנם שלמה (רונלד) הופבאוער נ"י

 

שלחו אלינו פניה לגבי הספר

 

הצצה בספר

החובש

דפים לדוגמה

  • Page 5
  • Page 4
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305