רשימת הנושאים בספר

הספר מכיל נושאי בסיס כגון אנטומיה ופיזיולוגיה וכן מידע מתקדם כגון סיוע לצוות טיפול נמרץ. עיקרו של הספר מקיף את הרקע למצבי חירום שונים, מאפייניהם ומפרט את שלבי הטיפול בהם.

חלק א'

יסודות

החובש

טרמינולוגיה רפואית

מבוא לאנטומיה ופיזיולוגיה

חלק ב'

החייאה

החייאה

חנק מגוף זר

חלק ג'

מצבי חירום רפואיים אצל חולה

הגישה לחולה ושלבי הטיפול בו

מצבי חירום על רקע נשימתי

מצבי חירום על רקע לבבי

מצבי חירום רפואיים על רקע נוירולוגי

מצבי חירום רפואיים - כללי

מחלות זיהומיות

הרעלות

חלק ד'

טראומה

קינמטיקה

הגישה לנפגע טראומה ושלבי הטיפול בו

הלם

שטפי דם

פגיעה ברקמות רכות

כוויות

פגיעות במערכת השלד

פגיעות בעמוד השדרה

פגיעות ראש

פגיעות חזה

פגיעות בטן

אירוע רב נפגעים

חלק ה'

מצבי חירום סביבתיים

חומרים מסוכנים

פגיעות אקלים

טביעה ותאונות צלילה

פגיעות בעלי חיים

חלק ו'

אוכלוסיות מיוחדות

מצבי חירום אצל ילדים

מצבי חירום אצל קשישים

מצבי חירום מיילדותיים

חלק ז'

עבודת החובש בצוות נט"ן

רישום לב חשמלי

מבוא לפרמקולוגיה

חלק ח'

נספחים

הציוד

הליכים / טיפולים

שינוע מטופלים

סיוע לצוות  ALS

מונחים ומושגים

 

 

שלחו אלינו פניה לגבי הספר

 

הצצה בספר

החובש

דפים לדוגמה

  • Page 5
  • Page 4
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305